529235_445775008849191_2141946369_n  

韓湘子仙翁 開示          

                      台中 南天虛原堂 虛筆 李生 傳示

 

    境可生情,情亦生境,境象可影響一個人

 

之行止,其關係甚為密切,且境象之生,當分

 

其正與邪,如境正,一切當必導其正,如境其

 

邪,則一切亦必受邪之患也,故境之關係於人

 

大也。

 

 

 

    人之心如能安於,亦即是能將己心

 

安於正境善境,就可培己之品性,

 

可導人之德於光明善良,可成就道德之光輝,

 

否則無法掌握而墜於邪道,永無可復矣。常將

 

己心能安於境,以期久久之爐火純青,於不壞

 

之地。

 

 

 

    心當安於,可成德成道,可成己靈

 

之光輝,功成於道之光芒,盼世人能悟明行之

 

全站熱搜

修因 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()