528778_499107060138799_2079365690_n  

 

藍采和仙翁 降
                                                      

                       台中南天虛原堂聖筆王生扶

 

                                              中華民國99年10月30日
                                               歲次庚寅年九月廿三日


詩曰:


飲食清淡益脾肝。順天行事心自安。

能量之德靈性養。天墀殿上列仙班。聖示:吾今日降著:『自然之道』。第四章 『德』是靈之能量  靈的類型與層次,乃是以『靈的特性』

 

與『靈的純潔度』區分,不同類型的靈會存在

 

與其相對應的靈體空間。

 

   人之肉身是靠所吃之食物轉化成熱能,而獲

 

得能量維持生命。靈的能量則是靠『德』,德與

 

五行中之『土』皆具有凝聚力的特性。娑婆世界

 

是靠『土』的凝聚力,使世界萬物形體具備,

 

成有形有體的物質世界。而『德』是一種具有將

 

『良性認識、良性智慧』聚集於空間不散的能量

 

,故靈是靠『德』的凝聚力聚集萬千智慧,使靈

 

體湛然光明。

 


  一位德行愈高之人,其靈體之能量即愈高,

 

肉身死亡之後,靈體靠『德』聚集不散,是一種

 

有著永恆的連續記憶能量,它既融於空間個體中,

 

又穿越時空。若此靈體之境界與佛同步,你的靈

 

就會進入佛的空間,停留在佛的淨土;若此靈體

 

的境界與天仙同步,你的靈就會進入天仙的空間,

 

停留在天仙的淨土。

   反之,一位沒有德性之人,其靈體缺乏能量,

 

造成靈光渙散,黯淡無光,有時亦會出現靈體不

 

穩定之狀態,並生活在恐懼之中,肉身死亡之後,

 

因靈體無法自我控制,故會被污濁之氣吸引,

 

接墜入陰暗的地府,甚至墮入畜生道,故一個人

 

若想己身靈體充滿能量,最重要的就是要修『德』

 

,如此靈體才能不停的獲得能量,當能量愈高時,

 

修煉之時進入的狀態就會愈深,當靈體能量達到

 

一定程度之後,心靜下來,就可以進入仙佛的狀

 

態,且在凡塵俗世中就能達到也。『隨緣是最好的性格,能隨順因緣不執著,則凡事易成。』

 

 

台中南天虛原堂
 
 
自奉南天聖諭,敕命於歲次丙子年
 
 
十一月廿三日(中華民國八十六年元月二日)
 
 
開堂闡教,代天宣化。又『虛原雜誌』創刊號
 
已於是日一併刊行,俾配合勸化濟世度之進

   虛原堂奉旨飛鸞(以金指桃筆扶鸞)著

作之聖書與『虛原雜誌』,皆歡迎有志一同之

十方摯誠善信、讀者,來電話、或來函、E-

MAIL或傳真索取、或長期免費訂閱『虛原雜

誌』,亦懇請量力助印,俾利善書、雜誌之能

長期不斷的流傳,共負代天宣化之聖責,俾黎

庶蒼生同邁道程、同躋聖境、同返仙鄉

另如發心助印

(劃撥帳號:22340711 戶名:虛原慈善會)

各類善書者,若有所祈求,本院堂備有疏文,

可代為呈疏如願。

通訊地址404-55 台中市北區育祥街38號 

連絡電話(04)22310593或22315143

傳  真:(04)22310637

E-mail:sheyun.a8601@msa.hinet.net

No.38, Yuxiang St., North Dist.,

Taichung City 404, Taiwan (R.O.C.)

全站熱搜

修因 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()